Wie zijn wij?

Wij zijn VetInvolved, een studenteninitatief bestaande uit kritische en betrokken diergeneeskundestudenten met hart voor ethiek en dierenwelzijn. In de maatschappij wordt veel gediscussieerd over dieren, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen.Tegelijkertijd zien we dat er binnen het onderwijs van de Faculteit Diergeneeskunde nog ruimte voor verbetering is op het gebied van discussies over ethische kwesties en actualiteiten. Als VetInvolved willen we hierop inspringen. We streven ernaar dat studenten vroeg in hun carrière leren discussiëren en oefenen met het vormen en verwoorden van een onderbouwde mening. Dit leidt ertoe dat zij later als dierenarts en ambassadeur van het dier vol vertrouwen kunnen deelnemen aan het publieke debat over dierenwelzijn. Door onderbelichte onderwerpen of invalshoeken aan te kaarten, hopen we het debat te kunnen verbreden. 

VetInvolved is gestart in februari 2018 en heeft veel plannen voor de toekomst. Hierbij zal altijd op projectbasis worden gewerkt, waarbij er per project wordt besloten wat de beste organisatiestructuur is. Er is veel ruimte voor initiatief en het opzetten van nieuwe projecten. Daarnaast staat VetInvolved open voor samenwerking, bijvoorbeeld met studieverenigingen, beroepsverenigingen of andere partijen die dierenwelzijn op hun agenda hebben staan.

De grootste projecten waar we momenteel aan werken zijn ons discussie- en onderwijsproject. Het discussieproject organiseert ethische discussieavonden voor onder andere studenten, docenten en dierenartsen. Voorafgaand aan de discussie worden korte informatieve lezingen gehouden, zodat de deelnemers goed voorbereid de discussie kunnen aangaan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het beleid in de Oostvaardersplassen of de zwerfkattenproblematiek. Binnen het onderwijsproject werken studenten samen met verschillende onderwijscoördinatoren om ervoor te zorgen dat er meer ethische vraagstukken worden aangesneden binnen het bestaande onderwijs, bijvoorbeeld tijdens werkcolleges. Daarnaast wordt er ook nieuw onderwijs ontwikkeld, zoals een college discussievaardigheden voor de leerlijn Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. 

VetInvolved draagt zelf geen collectief standpunt uit op het gebied van ethische kwesties en probeert niemand van een mening te overtuigen. Wat wij met name nastreven is dat diergeneeskundigen zelf een goed onderbouwde mening kunnen vormen, zodat zij deze ook uit kunnen dragen binnen de maatschappij. De ethische onderwerpen worden bij discussies zo breed mogelijk belicht door verschillende standpunten naar voren te brengen. Daarnaast is er aandacht voor de wetenschappelijke basis van de argumenten. Wij hechten er waarde aan dat discussies onderbouwd blijven met feiten.