Onderwijsproject

In dit project zijn we ermee bezig om meer discussie in het onderwijs te krijgen, met de focus op het bediscussiëren van dierenwelzijnskwesties. We zijn hier op verschillende fronten mee bezig:

  • Voor de lijn PO/DDS hebben we een werkcollege ‘discussievaardigheden’ met bijbehorende e-module ontwikkeld. Dit is door de docenten van het vak opgepakt en nog verder in het onderwijs uitgebreid.
  • Voor de lijn DDS hebben we de meningen en ideeën van studenten verzameld in een ideeënbox, hebben we op basis hiervan een rapport geschreven en aan de cursuscoördinator overhandigd.
  • Voor het vak ‘van Genoom tot Populatie’ hebben we de opdracht over het genenpaspoort geholpen opnieuw vorm te gegeven en hebben we geholpen bij de uitvoering.
  • Voor het panelcollege over het eten van insecten van het vak ‘Adaptatie en Welzijn’ hebben we een evaluatie gedaan van de e-module voorafgaand aan het college.
  • Onderwijsgerelateerde activiteiten die gaan over dierenwelzijn en/of de discussie daarover, zoals lezingen of speciaal georganiseerde dagen, proberen we te promoten.
  • Inmiddels hebben we contact gehad met de verschillende jaarkernen en masterkernen en de studieadviseurs: mocht je in het onderwijs tegen dingen aanlopen, kunnen zij je naar VetInvolved doorverwijzen en kun je gebruik maken van het platform.
  • Daarnaast is VetInvolved in contact geweest met medewerkers van de faculteit over het verbeteren van de psychologische veiligheid rondom ethisch mogelijk ingewikkelde leermomenten.
  • De nieuwe master diergeneeskunde heeft op donderdagmiddag speciaal verzorgd onderwijs. VetInvolved organiseert een van deze lessen!

Lijkt het je leuk om hier ook iets mee te doen: kijk dan op de actief worden pagina!