Internationaal

Met dit project willen we Nederlandse studenten in contact brengen met studenten uit andere landen om te kunnen discussiëren over dierenwelzijn en hoe dit tussen de landen verschilt. Vaak doen we dit in samenwerking met IVSA in de ‘Animal Welfare Week’.

In deze discussies vinden we het belangrijk om de verschillen in de definitie over dierenwelzijn die in de landen wordt gehanteerd en de manier waarin dierenwelzijn praktisch invulling krijgt zichtbaar te maken.

Eerdere discussies die we in dit project hebben georganiseerd waren met studenten uit:

  • Polen op 7 maart 2019 (in samenwerking met IVSA)
  • Colombia op 5 september 2020 (in samenwerking met IVSA)
  • Rwanda op 5 april 2021 (in samenwerking met IVSA)
  • Duitsland op 21 april 2021